You are here

Klippekort & DropIn

CENTRUM YOGA FLYTTER LOKALET TIL ST OLAVS PLASS 3
I NYTT OG MINDRE FORMAT FOM MANDAG 19. NOVEMBER :-D
 
KLIPPEKORT & DROP IN
Velg mellom:
10 og 5 klipp for de 7 faste yogaklassene i uken.
Drop in
 

 

1 000,00 NOK