top of page

Om yoga

FYSISKE ØVELSER / ASANAS:
Asanas er enkle eller mer avanserte kroppsøvelser som utføres rolig, slik at pusten går ledig og fritt. Asanas utøves uten press eller anstrengelse. Vanlige resultater av asanas er mindre stress, økt konsentrasjon og mindre spenninger kroppslig, mentalt og emosjonelt. 

De fleste føler glede ved yogaens dype avspennende effekt, og i naturskjønne omgivelser er denne treningsformen ideell. Vi arbeider med klassisk yoga som avspenningsmetode, og du lærer øvelser til bruk i hverdagen.

PUSTEØVELSER / PRANAYAMA:
Pusten er en av de mest vitale prosessene i kroppen. Pusten påvirker aktiviteten til hver eneste celle i kroppen, og viktigst av alt er pustens intime forbindelse med aktiviteten i hjernen. Mange mennesker bruker kun en begrenset del av sin lungekapasitet. Gjennom Pranayama-øvelser lærer du å bli kjent med din pusts fulle potensial, og blir mer bevisst på hvordan du bruker pusten. 

AVSPENNING:
Gjennom avspenning lærer vi teknikker for å bevare energien i en travel hverdag, redusere stressplager og lære stressmestring for økt overskudd og bedret livskvalitet. 

KLASSISK YOGA:
Klassisk yoga er basert på en retning innen yoga som i stor grad er definert av yoga-pioneren Paramhansa Satyananda Saraswati. Han har reformert yogaen fra å være preget av hinduismens riter og sedvaner til et klart definert system av øvelser som de fleste kan ha glede av, uavhengig av kulturell bakgrunn. En del av den yoga som presenteres idag er knyttet til religiøse forestillinger innen hinduismen. Vi underviser ut fra en oppfatning om at yoga utmerket kan stå for seg selv. Satyanandas system av forskjellige yogametoder er svært omfattende. Vi arbeider med virksomme øvelser som kan utføres uansett fysisk form eller mentalt nivå. 

FORDELER MED YOGA:
Yoga gir deg en smidigere og sterkere kropp, øker din konsentrasjonsevne og styrker deg mentalt. Asanas (fysiske øvelser) og Pranayama (pusteøvelser) gir spesifikke stimuli og virkninger på organer, ledd og muskelgrupper. Med denne kunnskapen kan du få hjelp til å sette sammen et program som er gunstig for deg. Gjennom avspenning og meditasjon frigjør du spenninger og dårlig energi. Det gir deg rom for refleksjon og overskudd til å takle stressede situasjoner. Meditasjon har en overraskende positiv påvirkningskraft på kroppens funksjoner. Du kan meditere deg til en sterkere og smidigere kropp som mange tror kun kan oppnås gjennom harde fysiske øvelser. Ved å sitte stille med en spisset konsentrasjon over en lengre periode samles energien i kropp og sinn. Samtidig blir ledd og muskelgrupper helt inn til skjelettet styrket når kroppens form holdes konstant over tid. Meditasjon gir mental kraft og styrke til sinnet, slik at kroppen slapper av, gir slipp på muskelspenninger og bruker mindre kraft på å holde kroppen oppe. Med regelmessig praktisering av meditasjon vil du oppleve uanstrengt å kunne meditere i lengre og lengre perioder. Avspenning kan praktiseres i korte eller lengre økter. I avspenning tillater du kroppen å komme til et stadium som balanserer på grensen mellom våken tilstand og søvn. Tilstanden inviterer kroppens skjelett og muskulatur til å ta imot tyngdekraftens gunst og slippe sin fulle vekt ned i gulvet. Dermed gir den slipp på alle spenninger og kommer raskt inn i en uthvilt modus. Samtidig frigjør sinnet unødvendige spenninger, ”nullstilles” og får fornyet energi. Avspenning praktiseres i alt fra 5 -10 minutter opp til en time eller lengre med umiddelbar effekt på kropp og sinn. Ved regelmessig avspenningspraksis hos en yogalærer kan du lære deg å beherske kortere avspenning til selvpraksis. 

YOGA – MITT PERSONLIGE SYN:
Noen ord om mine visjoner og tilnærminger til yoga. Den gleden jeg har av å dele mine kunnskaper og erfaringer i yoga med andre mentalt og fysisk bunner i noen egne erfaringer. Under min danseutdannelse på Laban ble yoga min redning for å lykkes i svært utfordrende dansetekniske ferdigheter som krevde et slitesterkt og mentalt styrket sinn. Mitt møte med klassisk yoga og dens invitasjon til å ta med det meditative aspektet inn i fysiske øvelser, ble uvurderlige redskaper for meg. Når jeg tok med meg denne erfaringen inn i dansen, åpnet det for meg en ny forståelse i tilnærmingen til de svært krevende dansetekniske øvelsene, som inntil da fremsto som helt uoppnåelige. Mitt svar på å stryke til eksamen i klassisk balletteknikk og moderne danseteknikk i det første av tre år i min danseutdannelse, var å stå opp kl 0600 hver morgen for å gjøre en 1 ½ time yoga og avspenning/meditasjon før første danseklasse startet kl 0845. Det ga svært positive resultater, og jeg har bestått alle eksamener siden.

Jeg vil gjerne dele min erfaring med å overvinne tilsynelatende håpløse mestringssituasjoner med andre. Ordet ”yoga” betyr kropp og sinn i forening. Dette er min favorittlæresetning i Yoga, fordi den utrykker betydningen av pusteøvelser, meditasjon og avspenning på lik linje med de fysiske øvelsene. Med fokus kun på de fysiske øvelsene kan du bli fristet til å rase gjennom noen kjappe Asanas uten å lytte til kroppens behov. I verste fall kan du påføre deg fysiske skader ved uaktsom trening, som noen dessverre gjør. For et år siden ble mitt konkurranseinstinkt feilaktig vekket i min datters klubbmesterskap i slalåm der også foreldrene deltok. Jeg fikk for meg at jeg skulle vinne, enda jeg ikke hadde noen fysiske forutsetninger for det. Det gikk galt, og jeg røk fremre korsbånd på mitt høyre kne. En fortvilet dyr lærepenge. Det så ut som hele dansekarrieren var over, og likedan med yogaen, trodde jeg. I stedet fant jeg anledning til å gå dypere inn i min praksis og måtte finne ut hvordan min yogapraksis kunne utføres med mine nye begrensninger. Yoga er for alle! Det handler om å ivareta og akseptere sine begrensninger og finne frem til sine egne behov. Det er disse vi skal tilfredsstille, og ikke naboens eller ukebladenes visjoner.

I dag, et år etter korsbåndskaden, er jeg fortsatt aktiv danser, og tilbake til min vanlige yogapraksis fra før skaden, uten å ha tatt operasjon! Likevel har jeg begrensinger å ta hensyn til, som jeg ikke hadde før. Jeg sitter ikke like lenge i lotusstilling som før, og jeg varmer opp lengre enn før. Kroppen min behøver nå mer pusteøvelser, meditasjon og avspenning for å kompensere for mitt reduserte potensial for fysisk utfoldelse. Det gir jeg kroppen min med glede!!! Yoga er kroppsbevissthet, og med kroppsbevissthet kan du tilfredsstille kroppen. Jeg ønsker å dele min kunnskap om kroppsbevissthet med dere!!! 

VEGETARMAT:
I yogatradisjonen har kostholdet gjennom årtusener hatt en like stor betydning for yogaens filosofi som fysiske øvelser, avspenning og meditasjon. Et vegetarisk kosthold tilfredsstiller alle tidens krav. Ernæringsmessig er vegetarmat svært sunn, den er lett å lage og en vegetarisk livsstil er ukomplisert å leve etter. Men viktigst av alt: Den er et gastronomisk fyrverkeri! Den tid da vegetarmat ble forbundet med utkokte grønnsaker og soyabønner i utallige varianter, er en saga blott. Stadig flere mennesker – i alle aldre og fra alle befolkningsgrupper – velger å gå over til et vegetarisk kosthold. Deltagerne på kurset vil få være med på å lage måltidene. Du vil også få med deg et lite kokkehefte hjem som inspirasjon til å fortsette og flørte med vegetarkokkeriet – og kanskje bli en mer erfaren kokk på sikt! 

KOSTHOLD OG LIVSSTIL 
Mange tror at hvis vi praktiserer yoga så må vi forandre alle gamle vaner. Fordi vi trener yoga så behøver vi ikke gi opp alkohol, kjøtt eller slutte å røyke! Yoga handler ikke om askese, men om moderasjon. Det finnes ingen yogaregler om hva som er «godkjent» eller ikke. Yogaens filosofi handler allikevel om å la kroppen finne tilbake til og opprettholde sin naturlige likevekt. Gjennom regelmessig praktisering av yoga vil suget etter «det usunne» reduseres. Når kropp og sinn er i harmoni vil du lettere beholde en sunn livsstil. Når det gjelder livsstil velger noen å gå den yogiske veien med alt hva det innebærer, mens andre er tilfredstillt med yoga som en ingrediens i sitt hverdagsliv. De er fornøyde med den psykofysiske delen av yoga og har ikke behov for å utdype sin praksis videre. De praktiserer på et nivå som er trygt og godt for dem selv og får fullt utbytte av sin yogatrening. Andre fortsetter en dypere spitituell vei for å søke svar, kunnskap og vidre innsikter. Yoga krever ingenting av deg. Yoga tilbyr en mulighet til å utforske og utvikle din bevissthet fysisk og mentalt, i det tempo og utstrekning du selv ønsker til enhver tid. Vi er alle ulike individer med ulike mål, følelser, tanker og kropper som skal finne frem til sin unike vei. 

ER YOGA EN RELIGION?
Yoga blandes ofte sammen med Hinduismen, Buddhismen eller Jainismen. Selv om Yogaens utspring kan spores til den hinduistiske tradisjonen, så er yoga et tankesystem og en livsfilosofi, ikke en religion. Yoga har ikke den spirituelle dogmen som finnes i mange religiøse tradisjoner, men ligner mer en naturvitenskapelig prossess som kun tar utgangspunkt i personlige oppdagelser og erfaringer. Yoga tilhører ikke et kirkesamfunn, men er en metode for fysisk, mental og spirituell utvikling. Uansett hvilken religion man tilhører forstyrrer ikke en yogapraksis individets religiøse tro. Yoga undertrykker ikke en personlig, religiøs overbevisning, men vil heller tilføre nye perspektiver og fordype troen. Tanken om karma, reinkarnasjon og forestillingen om en gudommelighet, kan gi opphav til en viss motstand til yoga hos mange i vesten. Det samme gjelder forestillingen om at yoga kan stride i mot deres religiøse tro. Religion følger en kollektiv tanke, mens yogaen følger individet med dennes tanker og følelser. I en yogapraksis behøver du ikke forholde deg til noen annen en deg selv og din egen utvikling. Yoga tilbyr individet en mulighet for transformasjon som innebærer en søken etter å oppnå fullt menneskelig potensiale på alle plan. Yoga er først og fremst en praktisk og spirituell disiplin som betoner personlig utvikling og selvinnsikt. Yoga sitter på en rik arv som inneholder et flere tusen år gammelt tankesystem med insikter om mennesket. Dette gjør at du, uansett personlighet, tro, kroppshistorie, tanker, følelser, fysisk forutsetning, kjønn, hudfarge og kulturell bakgrunn selvstendig kan utforske arven og finne din egen yogiske vei som kan lede til økt kraft, vitalitet og frihetsfølelse. Religionen henviser til moralske konsepter som rettesnor for individet i samfunnet. Den yogiske vei skiller seg fra det religiøse ved og konsentrere seg på individets muligheter til å oppnå full tilfredstille på alle menneskelige plan ved å tilby alle innvielse i yogaens unike arv.

bottom of page